• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Membership PDF  | Print |  E-mail
Salı, 06 Ocak 2009

TÜM ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

ANTALYA

 

Derneğinizin Tüzüğünü okudum; Derneğin kuruluş felsefesi ve amacına sadık kalacağımı, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara uyacağımı, üyelikten doğan yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine getireceğimi, Dernek tarafından yayımlanacak Etik Kurallara uygun bir şekilde davranacağımı, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalara destek vereceğimi, beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, adresimde ve bildirdiğim diğer bilgilerde değişiklik olması halinde en geç bir ay içerisinde bildirimde bulunacağımı, aksi halde ilk adresime veya e-posta adresime veya cep telefonuma SMS mesajı olarak gönderilen bildirimlerin bana yapılmış olacağını kabul ve taahhüt ederim.

Derneğe asil / onursal üye olarak kabul edilmem için gereğini arz ederim.

...../................../200...

 

 

İmzanız ____________________________

Açık Adınız ____________________________

 

Ekler:

1) Başvuru Formu - 2 Sayfa

2) T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3) Otobiyografi / Özgeçmiş

4) Üç Adet Vesikalık Fotoğraf

 

 

ÜYELİK BAŞVURU FORMU / Sayfa 1/2

 


ÜYELİK BİLGİLERİ

Üyelik türü

Kurumsal ( ) Akademik ( )

Başvuru Tarihi

 

Doğum Yeri

 


Adı ve Soyadı

 

Doğum Tarihi

 

Tabiiyeti

 

Cinsiyeti

 

T.C. Kimlik Nu.

 

Medeni Hali

 

Ana Adı

 

Kan Grubu

 

Baba Adı

 

Nüf. Kay. Olduğu İl / İlçe

 

KİŞİSEL ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ev Adresi

 

İş Adresi

 

Ev Telefonu

 

Cep Telefonu

 

İş Telefonu

 

E-posta Adresi 1

 

Faks Numarası

 

E-posta Adresi 2

 

KİŞİSEL EĞİTİM VE YABANCI DİL BİLGİLERİ

 

Üniversite

Fakülte / Enstitü

Bölüm / Bilim Dalı

Lisans

     

Yüksek Lisans

     

Doktora

     

Yabancı Diller / Seviye

1)

2)

3)

FİRMA ÜST BİLGİLERİ

Adı / Unvanı

 

Normal Posta Adresi

 

Vergi Dairesi / Nu

 

Ticaret Sicil Nu.

 

Kuruluş Tarihi

 

Genel Ağ Adresi

http://

E-posta Adresi

 

FİRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ortakların Adları

 

Genel Müdür / Temsile Yetkililerin Adları

 

Firmanın

Ana Uzmanlık

Alanları

Teknik Çeviriler

Hukuk Çevirileri

Otomotiv Çevirileri

Tekstil Çevirileri

Tıp Çevirileri

AB Çevirileri

Yazılım Çevirileri

Andaş Çeviri

Ardıl Çeviri

Refakat

Kitap Çevirileri

Sözlük / Sözlükçe

Yerelleştirme

Masaüstü Yayıncılık

Diğer

Diğer (Lütfen belirtiniz)

Çeviri Dışında Faaliyet Gösterilen Diğer Alanlar

 

Şube Adresi (varsa)

 

Bağlı İşletmelerin Adları ve Ana Faaliyet Alanları

 


Çalışan Sayısı

Proje Yöneticisi:

Uzman Çevirmen:

Serbest Çevirmen:

Firmanız bir çevirinin kalitesini güvence altına almak için nasıl bir yol izlemektedir?

 

Firmanız istihdam ettiği çevirmenlerin yetkinliğini aşağıdakilerden hangi ölçütleri dikkate alarak değerlendirmektedir?

Eğitim Düzeyi

Meslek Örgütlerine Üyelik

Çeviri Deneyim Süresi / Yıl

Tavsiye ve Referanslar

Özel Uzmanlık Alanı

Deneme Metni

Firma veya birey olarak çeviri kesiminde başka bir dernek veya meslek örgütüne üye misiniz?

Evet (Evet ise, üyesi olduğunuz meslek örgütünün adını, iletişim bilgilerini ve görevinizi yazınız:)


Hayır

TÇİD’ye üye olmanızdaki amaç ve beklentilerinizi, katkıda bulunabileceğiniz konuları lütfen kısaca tanımlayınız:

 


 

 

 

 

 

Yukarıda verdiğim bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu onaylarım.

Yer / tarih:________________________________ Kaşe / İmza:________________________________

 


ÜYELİK BAŞVURU FORMU / Sayfa 2/2

 

ÜYELİK VE AİDAT İŞLEMLERİ (Dernek tarafından doldurulacaktır)

Başvuru sahibinin derneğimize kayıt ve kabulünü teklif ederim. …../………./2008

Genel Sekreter

Karar : ………….. numaralı üye olarak kabul edilmiştir.

Karar : Üyelik talebi reddedilmiştir.

Gerekçe :

Başvuru sahibi, Yönetim Kurulu’nun …../………./2008 tarihli toplantısında aldığı …......... sayılı kararla Dernek üyeliğine kabul edilmiştir / edilmemiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Üyelik Aidat Tutarları

Ödenen Tutar

Kalan Tutar

Giriş Aidatı: 1.000-TL

 


 


Yıllık Aidat: 500-TL

 


 


Başvuru dilekçesi, formu ve eklerini 0242 349 5503 faks numarasına gönderiniz ya da dernek yetkilisine veriniz.

TÇİD banka hesap bilgisi: Akbank Antalya Lara Şubesi / Şube Kodu: 0714 / YTL Hesap Nu. 166816

Last Updated ( Cumartesi, 21 Şubat 2009 )
 
Joomla SEF URLs by Artio

Member Companies

Service Type
Source Language:
Target Language:
Speciality:
City:
 
tukd2.png tdk.gif
 
 

Kayıt Formu


Lost Password?